Raspberry Pi Controller Family

Raspberry Pi Controller Family


RASPBERRY PLC 50RRA (4GB)

635.08 € 635.08 € 635.08 EUR

RASPBERRY PLC 57AAR (4GB)

645.50 € 645.50 € 645.5 EUR

RASPBERRY PLC 38AR (8GB)

593.18 € 593.18 € 593.1800000000001 EUR

RASPBERRY PLC 38AR (4GB)

573.18 € 573.18 € 573.1800000000001 EUR

RASPBERRY PLC CPU (8GB)

432.18 € 432.18 € 432.18 EUR

RASPBERRY PLC 58 (4GB)

625.85 € 625.85 € 625.85 EUR

RASPBERRY PLC 58 (8GB)

645.85 € 645.85 € 645.85 EUR

RASPBERRY PLC 57R (8GB)

674.73 € 674.73 € 674.73 EUR

RASPBERRY PLC 57R (4GB)

654.73 € 654.73 € 654.73 EUR

RASPBERRY PLC 42 (4GB)

570.95 € 570.95 € 570.95 EUR

RASPBERRY PLC 38R (8GB)

600.18 € 600.18 € 600.1800000000001 EUR

RASPBERRY PLC 38R (4GB)

580.18 € 580.18 € 580.1800000000001 EUR

RASPBERRY PLC 19R (8GB)

516.18 € 516.18 € 516.1800000000001 EUR

RASPBERRY PLC 19R (4GB)

496.18 € 496.18 € 496.18 EUR

RASPBERRY PLC 21 (8GB)

509.18 € 509.18 € 509.18 EUR

RASPBERRY PLC CPU (4GB)

412.18 € 412.18 € 412.18 EUR

RASPBERRY PLC 21 (4GB)

489.18 € 489.18 € 489.18 EUR

RASPBERRY PLC - Configurable

392.18 € 392.18 € 392.18 EUR

RASPBERRY PLC 53ARR (4GB)

647.73 € 647.73 € 647.73 EUR

RASPBERRY PLC 54ARA (4GB)

628.08 € 628.08 € 628.08 EUR