IoT


OpenMote B

100.75 € 100.75 € 100.75 EUR

WiFi2.4 GHz antenna

10.50 € 10.50 € 10.5 EUR