by CPU


M-DUINO PLC ARDUINO LoRa 57AAR

427.75 € 427.75 € 427.75 EUR

M-DUINO PLC ARDUINO LoRa 38AR

382.60 € 382.60 € 382.6 EUR

M-DUINO PLC ARDUINO LoRa 57R

496.00 € 496.00 € 496.0 EUR

M-DUINO PLC ARDUINO LoRa 38R

421.45 € 421.45 € 421.45 EUR

M-DUINO PLC ARDUINO LoRa 19R

337.45 € 337.45 € 337.45 EUR

M-DUINO PLC ARDUINO LoRa 58

421.55 € 421.55 € 421.55 EUR

M-DUINO PLC ARDUINO LoRa 42

370.00 € 370.00 € 370.0 EUR

RASPBERRY PLC 21 (4GB)

489.18 € 489.18 € 489.18 EUR

PLC ARDUINO ARDBOX Analog & DALI

245.80 € 245.80 € 245.8 EUR

PLC ARDUINO ARDBOX RELAY LoRa

202.00 € 202.00 € 202.0 EUR

RASPBERRY PLC - Configurable

392.18 € 392.18 € 392.18 EUR

M-DUINO PLC ARDUINO DALI 21

319.35 € 319.35 € 319.35 EUR

PLC ARDUINO ARDBOX Relay & DALI

251.31 € 251.31 € 251.31 EUR

10 I/O's Relay Module - CPU

155.00 € 155.00 € 155.0 EUR

TouchBerry 7"

504.95 € 504.95 € 504.95 EUR

PLC ARDUINO ARDBOX ANALOG LoRa

196.75 € 196.75 € 196.75 EUR

M-DUINO PLC ARDUINO LoRa 21

260.80 € 260.80 € 260.8 EUR

M-DUINO PLC ARDUINO DALI 58

480.10 € 480.10 € 480.1 EUR

TouchBerry PI 10.1"

593.78 € 593.78 € 593.78 EUR

10 I/O's Digital Module - CPU

155.00 € 155.00 € 155.0 EUR