Familia WiFi/Bluetooth PLC

Familia WiFi/Bluetooth PLC


RASPBERRY PLC 50RRA (4GB)

635,08 € 635,08 € 635.08 EUR

ESP32 PLC 54ARA

428,09 € 428,09 € 428.09000000000003 EUR

ESP32 PLC 53ARR

437,64 € 437,64 € 437.64 EUR

ESP32 PLC 50RRA

435,09 € 435,09 € 435.09000000000003 EUR

ESP32 PLC 57AAR

436,41 € 436,41 € 436.41 EUR

ESP32 PLC 38AR

363,09 € 363,09 € 363.09000000000003 EUR

ESP32 PLC 58

426,86 € 426,86 € 426.86 EUR

ESP32 PLC 57R

444,64 € 444,64 € 444.64 EUR

ESP32 PLC 42

361,86 € 361,86 € 361.86 EUR

ESP32 PLC 38R

370,09 € 370,09 € 370.09000000000003 EUR

ESP32 PLC 19R

286,09 € 286,09 € 286.09000000000003 EUR

ESP32 PLC 21

279,09 € 279,09 € 279.09000000000003 EUR

RASPBERRY PLC 58 (4GB)

625,85 € 625,85 € 625.85 EUR

RASPBERRY PLC 57R (4GB)

654,73 € 654,73 € 654.73 EUR

RASPBERRY PLC 42 (4GB)

570,95 € 570,95 € 570.95 EUR

RASPBERRY PLC 38R (8GB)

600,18 € 600,18 € 600.1800000000001 EUR

RASPBERRY PLC 38R (4GB)

580,18 € 580,18 € 580.1800000000001 EUR

RASPBERRY PLC 19R (8GB)

516,18 € 516,18 € 516.1800000000001 EUR

RASPBERRY PLC 19R (4GB)

496,18 € 496,18 € 496.18 EUR

RASPBERRY PLC 21 (8GB)

509,18 € 509,18 € 509.18 EUR